Bas Brummans
Programma- & Projectmanagement


Sinds Maart 2010 verzorg ik zelfstandig Programma- en projectmanagement.

Met een jarenlange ervaring als Chief Projects Officer (CPO) PricewaterhouseCoopers waarbij ik meer dan 100 projecten met een team van programma- en projectmanagers realiseerde, weet ik als geen ander hoe een programma of project doelmatig en doeltreffend te organiseren. Daarna regisseerde ik, als zelfstandig programma manager, programma’s bij bijvoorbeeld Treant Zorggroep (DOT sturing en registratie verbetering) of bij het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (NEN 7510 / Informatie Veiligheid trajecten).

Uiteraard gebruik ik Prince II bij programma- of projectmanagement als uitgangspunt. Maar dan wel met zo min mogelijk registratie druk voor deelnemers en veel aandacht voor steakholders. Een duidelijke doelstelling en een overzichtelijke planning is key, evenals regelmatig rapporteren op “tijd, geld, kwaliteit, team en informatie”. Management bepaalt de doelstelling, programma- of projectmanagement kan de vraag beantwoorden “wanneer is het klaar”? Ik werk mensgericht, motiverend en coachend, maar ook resultaatgericht en ter zake deskundig.

Informatie over mijn kennis, opleiding en ervaring treft u aan op de pagina CV. U kunt ook mijn CV meteen downloaden.

Enkele kernzaken over mij:

  • Ik heb een veelheid aan programma’s en projecten geregisseerd. DOT sturing en registratie verbetering, Informatie Veiligheid (NEN7510) gerelateerde projecten, een veelheid aan ICT trajecten (software implementaties, infrastructuur trajecten, outtasking, service management projecten), implementatie on-line strategie of nieuwbouw/verhuizingen.

  • Afgestudeerd bestuurskundige (Bedrijfsdiagnostiek/Psychodynamiek) aangevuld met een opleiding Professioneel Interim Management (Universiteit Nijenrode). Daarnaast ben ik in bezit van coaching certificaten en heb ik diverse aanvullende trainingen gevolgd (oa. ITIL/PrinceII)

  • Al jaren coach ik managers en medewerkers op ‘authentiek leiderschap’. Weten wie je bent, wat je nodig hebt en wat je drijft en dat ook bewust invullen. Dat maakt dat ik tijdens programma’s en projecten als coachend manager juist de motivatie in teams vaak weet aan te spreken en focus en resultaatgerichtheid weet te stimuleren.

  • Naast zelf leiding geven aan uw programma of project kan ik ook een kwaliteitsimpuls voor uw projectmanagement (organisatie) betekenen. Naast veel ervaring biedt ik ook projectmanagement trainingen aan (zo heb ik mede een training voor Waterschap Limburg georganiseerd). Ik kan een bijdrage leveren aan uw portfolio management of inrichting van uw projectenbureau tijdens het uitvoeren van een programma of project.

“Beste Bas,
je hebt de periode 2e halfjaar 2014 en geheel 2015 als projectleider DOT inline bij Treant een project vlot getrokken dat daarvoor enigszins was vastgelopen. Met jouw inzet en onder jouw projectleiderschap zijn de doelen gehaald en kijken wij vanuit de stuurgroep zeer tevreden terug op je inzet. De organisatie merkt echt dat er iets gevraagd wordt, waarbij jij de persoonlijke verhoudingen goed en positief houdt en een effectieve communicatie hanteert. Als persoon; prettig in de samenwerking. Dank.”

January 26, 2016,
Gerard Veger, Manager Financien at Treant Zorggroep

Maak vrijblijvend kennis

Geinteresseerd geraakt op basis van bovenstaande? Belt u mij gerust als u vragen hebt of maakt vrijblijvend een kennismakingsgesprek. U kunt mailen naar info@basbrummans.nl