Bas Brummans
DISC & TMA Assessments

Ik verzorg DISC en TMA assessments. Dit kan zinvol zijn tijdens coaching trajecten of voorafgaand aan de keuze voor competentie trainingen.

Ik heb met enkele gecertificeerde samenwerkingspartners afspraken gemaakt om on-line assessments af te nemen met aanvullend een interpretatie gesprek. Een rapportage daarvan kan gebruikt worden als extra input tijdens uw coaching traject of als keuze ondersteuning bij verdere competentie training.

Wat is een DISC assessment?

De DISC methode brengt iemands voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in kaart. DISC bestaat uit 4 verschillende hoofdstijlen (D, I, S, en C):

 • D: Dominant

  Extravert en controlerend: direct, prestatiegericht, hoog tempo, neemt leiding.

 • I: Interactief

  Extravert en relaterend: hartelijk, enthousiast, impulsief, prater.

 • S: Stabiel

  Introvert en relaterend: vriendelijk, attent, teamplayer, harmonie, betrokken, gesloten.

 • C: Conscientieus

  Introvert en controlerend: observator, denker, afwachtend, precies, privacy georienteerd, gesloten.

Iedereen vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle vier temperamenten. Er is echter één temperament dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten (primair temperament), ondersteund door een secundair temperament.

Iedere stijl is persoonlijk (en uniek) en heeft sterkten en uitdagingen.

Wat is een TMA assessment?

Een TMA (Talent en Motivatie Analyse) geeft je inzicht in je drijfveren (wat en welke omgeving motiveert jou) en je talenten (potentieel).
Tevens krijg je inzicht in de ontwikkelbaarheid van je talenten en je persoonlijke leerstijl (gestructureerd/creatief, praktisch/theoretisch).

Werken aan talenten (competenties) die makkelijk ontwikkelbaar zijn werkt motiverend. De juiste training (theoretisch of juist praktisch) of ontwikkeling kun je kiezen met inzicht in je leerstijl die via je TMA assessment duidelijk wordt.

Het nut van assessments

Een DISC of TMA analyse geeft je inzichten en kan zinvol zijn. Toch moeten we de waarde van een assessment niet overschatten. Het doen van een assessment geeft geen oordeel. Maar geeft een kijk op jouw persoonlijkheid en het kan je belangrijke inzichten geven in specifieke ontwikkelpunten op je werk of prive.

Maar er zijn vele assessments die allen op hun manier een inzicht geven in persoonlijkheids aspecten van jou. Het is een mogelijke aanvulling op je coaching traject waar we meer holistisch bekijken wat jouw uitkomsten betekenen voor jouw ontwikkeling of welke competentie trainingen voor jou zinvol kunnen zijn.

Maak vrijblijvend kennis

Geinteresseerd geraakt op basis van bovenstaande? Belt u mij gerust als u vragen hebt of maakt vrijblijvend een kennismakingsgesprek. Ik ben telefonisch bereikbaar onder nummer 06 250 45 321 of u kunt mailen naar info@basbrummans.nl

Voor coaching mogelijkheden in combinatie met assessments, zie de pagina team performance coaching of coaching on the job. Voor competentie trainingsmogelijkheden, zie de pagina competentie trainingen.