Bas Brummans
Coaching on the Job

Prestaties en functioneren verbeteren, of versneld klaargestoomd worden voor een nieuwe rol. Het kan met ” coaching on the job “. Individuele coaching trajecten voor managers of medewerkers.

Ik verzorg Coaching on the Job om, rekening houdend met uw (toekomstige) werksituatie, te kunnen leren en groeien. Trajecten hebben authentiek leiderschap coaching als uitgangspunt. We bepalen (in samenwerking met uw manager of HR afdeling) gezamenlijk de doelstellingen. Op basis hiervan stellen we een programma op maat samen waarbij gebruik gemaakt kan worden van onderstaande bouwstenen: (1) Authentiek leiderschap (basis), (2) Kennis & Vaardigheden, (3) Persoonlijke thema’s.

Authentiek Leiderschap


Verspil geen tijd en geld aan competentie ontwikkeling zonder focus. Geef aandacht aan de drie essentiƫle punten van focus (zie afbeelding) en neem authentiek leiderschap als uitgangspunt. Alleen dan is er kans op passie en bezieling in functioneren. En groeien van good naar great!

Drie aandachtsgebieden kunnen tijdens je authentiek leiderschap coaching on the job traject aan de orde komen:

coaching on the job

Kennis & Vaardigheden


Zodra je weet wie je bent, wat je nodig hebt en wat je drijft, hoe je in relaties functioneert en wat je persoonlijke missie en positie is, kun je eigenlijk pas gericht (!) aan kennis en vaardigheden werken.

Tijdens je coaching on the job traject kun je gebruik maken van / kiezen uit onderstaande bouwstenen (een toelichting per bouwsteen tref je aan op de pagina competentie trainingen):

Identiteit

I001: 7Qi Leiderschap profiel
I002: Normen & Waarden (ik en organisatie)
I003: Persoonlijk profiel (DISC assessment)
I004: Talenten (TMA assessment)
I005: Persoonlijk ontwikkelplan

Relaties

R001: Coachend leiderschap
R002: Effectief delegeren
R003: Empathisch werken
R004: Slecht nieuws gesprek
R005: Advies vaardigheden
R006: Geweldloos communiceren
R007: Teamrollen (Belbin)
R008: Conflict hantering
R009: Samenwerken & Duurzaam verbinden
Competenties
C001: Presencing (Innovatie & Creatie)
C002: Mindfullness
C003: BodyMind essentials (vitaliteit & weerstand)
C004: Resultaatgericht plannen
C005: Pyramid writing
C006: Presentatie vaardigheden
C007: Gebruik social media
C008: PDCA/Kwaliteitsmanagement essentials
C009: ISM/ITIL Essentials (Sturing/Procesinrichting)
C010: Prince II / Project management essentials (BSC/proces)
C011: Balanced Score Card (BSC) essentials (Kpi sturing)
C012: Sollicitatie Training

Persoonlijke thema’s


Persoonlijke omstandigheden kunnen je zakelijke functioneren beinvloeden of zelfs tot (ziekte)verzuim leiden. Daarom is het voor je werkgever soms zinvol dat je deze thema’s als bouwsteen van je personal coaching kunt toevoegen.

Tijdens je coaching on the job traject kun je gebruik maken van / kiezen uit onderstaande 5 bouwstenen:

P001: Levensgeluk en keuzes maken

P002: Stress hantering & Burnout begeleiding

P003: Relatie problemen

P004: Ongewenste intimiteiten

P005: Belemmerende overtuigingen (agressie, pijn, klagen, mopperen)


Achtergrond informatie over coaching van persoonlijke thema’s treft u aan op mijn website van 7Qi Praktijk voor Coaching Amsterdam.

Maak vrijblijvend kennis:

Geinteresseerd geraakt op basis van bovenstaande? Belt u mij gerust als u vragen hebt of maakt vrijblijvend een kennismakingsgesprek.

Tijdens dit gesprek bespreken we uw persoonlijke coaching doelstellingen en kunnen we een op uw specifieke situatie afgestemde coaching aanpak en inhoud samenstellen. Tarief is afhankelijk van het aantal sessies en de geselecteerde bouwstenen. U ontvangt geheel vrijblijvend een offerte.

Ik ben telefonisch bereikbaar onder nummer 06 250 45 321 of u kunt mailen naar info@basbrummans.nl